• Radionica za tahografe
    "STEMARK TAHOGRAF" D.O.O.

  • STEMARK
    je autorizovana radionica za digitalne tahografe

Radionica za tahografe

PREDUZECE ZA TRGOVINU, USLUGE I SERVIS TAHOGRAFA: "STEMARK TAHOGRAF" D.O.O. BEOGRAD (skraceno poslovno ime: „STEMARK TAHOGRAF“ D.O.O.,BEOGRAD)...

Više informacija

Nase usluge

Radionica za tahografe pruža usluge: demontaža tahografa, instalacija i davaca impulsa (sondi), kontrola analognih i digitalnih tahografa...

Više informacija

Radionica za tahografe i servis "Stemark tahograf" d.o.o.


Osnovna delatnost radionice za tahografe je ispitivanje funkcionalnosti tahografa, merenje parametara vozila koji uticu na tacnost pokazivanja tahografa i ocenjivanje usaglašenosti metroloških karakteristika pokaznog uredaja tahografa. Radionica za tahografe koristi standard SRPS ISO/IEC 17020:2002. Baždarimo i servisiramo tahografe u vlasništvu više od 800 preduzeca.

PRIRUèNIK ZA KONTROLU I UPOTREBU ORIGINALNIH TAHOGRAFA I LISTIÆA

Priruènik je namenjen svim uèesnicima u saobraæaju koji koriste tahografske listiæe: vozaèima, odgovornim licima za tehnièku ispravnost vozila i vlasnicima vozila. Može da koristi pripadnicima saobraæajne policije koji vrše kontrolu ispravnosti rada tahografa na osnovu vizuelnog pregleda listiæa.

U priruèniku je objašnjen naèin korišæenja, izbora i popunjavanja listiæa, nepravilan rad i moguæe manipulacije, uputstvo i objašnjenja za korišæenje raznih modela tahografa. Data je tabela listiæa koji se koriste i oblik nekih primera.


Priruènik možete preuzeti ovde